Khắc phục lỗi ini_set() has been disabled for security reasons
  • Giải pháp cho sự thành công của doanh nghiệp

Chúng tôi biến ý tưởng tiếp thị của doanh nghiệp trở thành hiện thực trên từng bản thiết kế độc đáo, thẩm mỹ và thể hiện đặc trưng của doanh nghiệp.

Khắc phục lỗi ini_set() has been disabled for security reasons

Demos Việt Nam Thứ sáu 31/10/2014

Nguyên nhân của lỗi này do server hosting disable hàm ini_set() để tránh local attack. Để khắc phục lỗi này, các bạn thực hiện theo các bước sau:

1) Tạo file php.ini trong thư mục public_html hoặc trong thư mục chứa các file script của bạn. Copy/paste đoạn code dưới đây vào file php.ini:

disable_functions = allow_url_fopen, escapeshellarg, escapeshellcmd, ini_alter, passthru, parse_ini_file, popen, proc_open, proc_close, proc_terminate, proc_get_status, proc_nice, readfile, show_source, system

Nếu đã có hàm disable_functions sẵn rồi thì bạn chỉ cần copy đè lên.

2) Mở file .htaccess trong thư mục public_html và dán đoạn code sau:

suPHP_ConfigPath /home/username/public_html/

 

Với username là username Cpanel của bạn. Nếu chưa có file .htaccess thì bạn cần phải tạo ra trước.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Thân ái!

Theo Tấn Việt

Quay lại