Monochrome, những sáng tạo này đến từ Kunel Gaur
  • Giải pháp cho sự thành công của doanh nghiệp

Chúng tôi biến ý tưởng tiếp thị của doanh nghiệp trở thành hiện thực trên từng bản thiết kế độc đáo, thẩm mỹ và thể hiện đặc trưng của doanh nghiệp.

Monochrome, những sáng tạo này đến từ Kunel Gaur

Demos Việt Nam Thứ sáu 27/03/2020

Độc đáo những thương hiệu nổi tiếng được thiết kế lại dưới dạng Monochrome, những sáng tạo này đến từ Kunel Gaur, một nghệ sĩ người Ấn Độ và là người sáng lập ra trang Animal advertising agency 

Quay lại