Demos Việt Nam mở văn phòng chính thức
  • Giải pháp cho sự thành công của doanh nghiệp

Chúng tôi biến ý tưởng tiếp thị của doanh nghiệp trở thành hiện thực trên từng bản thiết kế độc đáo, thẩm mỹ và thể hiện đặc trưng của doanh nghiệp.

Demos Việt Nam mở văn phòng chính thức

Demos Việt Nam Thứ sáu 31/10/2014

Với nhiều sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, những thành viên với tuổi đời còn khá trẻ đã quyết định tự đứng lên, tự xây dựng 1 con đường cho chính họ. Con đường tuy không mới, nhưng hướng đi rất mới.

Chính thức hoạt động vào ngày 15/10/2014, Demos Việt Nam đã gặt hái được 1 số thành công nhỏ, những dự án có qui mô nhỏ. Nhưng với niềm tin to lớn, Demos Việt Nam tin rằng sẽ để con đường đã chọn luôn đi theo đúng hướng của nó, để từ đó có thể phát triển cho hệ thống thiết kế in ấn, công nghệ web ngày càng phát triển hơn.

Cuộc sống giống như đang lái 1 chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng bạn phải tiếp tục tiến về phía trước

Albert Einstein

Quay lại